Zespół Biura Programu Erasmus+

Erasmus+ Office

 

Biuro Erasmus+ czynne dla studentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 13:00.

Poza godzinami przyjmowania studentów dokumenty można zostawiać w biurze podawczym Collegium Minus (pokój 07).

Uniwersytet Opolski
D.S. “KMICIC”
ul. GRUNWALDZKA 31
45-054 Opole

 

The Erasmus+ office is open for students from Monday to Friday between 11:00 A.M. – 01:00 P.M.

Outside the office hours, please leave the documents in our internal post office Collegium Minus (room 07).

University of Opole
D.S. “KMICIC”
ul. GRUNWALDZKA 31
45-054 Opole

 

Pracownicy Działu ds. Badań Naukowych  i Współpracy z Zagranicą

 

Kierownik Działu
mgr Aleksandra Schwierz Współpraca z zagranicą, programy krajowe i międzynarodowe;
tel. +48 77 54 15 992  (wew. 5192) mail: aleksandra.schwierz@uni.opole.pl

Z-ca Kierownika ds. Projektów Badawczych i Badań Naukowych
mgr Leszek Milewski Współpraca z zagranicą; programy krajowe i międzynarodowe
tel: +48 77 54 15 969 (wew. 5169) mail: lmilewski@uni.opole.pl

Z-ca Kierownika ds. Współpracy z Zagranicą                                                   mgr Halina Palmer – Piestrak Współpraca z zagranicą; obsługa mobilności z krajami partnerskimi w ramach programu Erasmus+; Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
tel: +48 77 452 7351 (wew. 7351) mail: hpalmer@uni.opole.pl, erasmus@uni.opole.pl

 

Zespół Biura Programu Erasmus+ i Wpółpracy z Zagranicą

mgr Katarzyna Herok obsługa mobilności z krajami partnerskimi w ramach programu Erasmus+, PR
tel: +48 77 452 7352 (wew. 7352) mail: erasmus@uni.opole.pl; katarzyna.herok@uni.opole.pl

mgr Magdalena Rudy obsługa mobilności pracowników z krajami programu, obsługa studentów przyjeżdżających, umowy bilateralne w ramach współpracy z krajami programu
tel: +48 77 452 7352 (wew. 7352) mail: erasmus@uni.opole.pl; mrudy@uni.opole.pl

mgr Karolina Młotek obsługa studentów wyjeżdżających, obsługa systemu USOS
tel: +48 77 452 7353 (wew. 7353) mail: erasmus@uni.opole.pl, kmlotek@uni.opole.pl

Daria Gogol obsługa studentów wyjeżdżających
tel: +48 77 452 7353 (wew. 7353) mail: erasmus@uni.opole.pl; dgogol@uni.opole.pl

mgr Mohammad Murtaza Kohistani obsługa studentów przyjeżdżających
tel: +48 77 452 7353 (wew. 7353) mail: erasmus@uni.opole.pl, mkohistani@uni.opole.pl

 

Sekcji ds. Międzynarodowych Programów Studiów

Koordynator
dr Michał Wanke  Sekcja ds. Międzynarodowych Programów Studiów
tel.: +48 77 452 72 92 (wew. 7292) mail: michal.wanke@uni.opole.p

mgr Paulina Panic Sekcja ds. Międzynarodowych Programów Studiów
tel.: +48 77 452 72 92 (wew. 7292) mail: hello@uni.opole.pl

mgr Oksana Smolnikova Sekcja ds. Międzynarodowych Programów Studiów
tel.: +48 77 452 72 92  (wew. 7292) mail: oksana.smolnikova@uni.opole.pl

 

Zespół biura ds. Badań Naukowych

Grażyna Łobejko-Migdał Rozliczenia badań naukowych
tel.: +48 77 54 15 991 (wew. 5191) mail: gmigdal@uni.opole.pl

·         Bożena Zuterek Wyjazdy międzynarodowe pracowników
tel.: +48 77 54 15 968  (wew. 5168) mail: bozz@uni.opole.pl

·         mgr Marek Liśkiewicz Współpraca z zagranicą, programy krajowe i międzynarodowe
tel.: +48 77 54 15 969 (wew. 5169) mail: mliskiewicz@uni.opole.pl