Międzynarodowe Spotkanie Projektowe zespołów INSTEpp w Kłajpedzie

Kłajpeda (Litwa), 11-15.10.2021 r.
WięcejGaleria

W dniach 11-15 października 2021 w Kłajpedzie na Litwie odbyło się międzynarodowe spotkanie zespołu w ramach projektu KA203 – Partnerstwa Strategiczne (Nr. 2020-1-PL01-KA203-081905) pt:Innowacyjne kształcenie studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wynikające z lepszego dostosowania oferty dydaktycznej w aspekcie potrzeb zdrowotnych kobiet w ciąży i po porodzie (INSTEpp)”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z Uniwersytetu Opolskiego, który jest liderem projektu, a także z Uniwersytetu w Kłajpedzie (Litwa) i Uniwersytetu w Kadyks (Hiszpania).

Uniwersytet Opolski reprezentowały: dr Agata Mroczek, dr Antonina Kaczorowska i dr Martyna Kasper-Jędrzejewska.

Celem spotkania projektowego było podsumowanie wypracowanych rezultatów pracy intelektualnej oraz wyznaczenia priorytetów, a także ocena ryzyka w realizacji projektu.

W programie międzynarodowego spotkania projektowego dokonano przeglądu postępów projektu, wkładu każdego kraju partnerskiego oraz wypracowanych rezultatów pracy intelektualnej.

Podjęto także dyskusje w zakresie możliwości współpracy interdyscyplinarnych zespołów, ze szczególnym uwzględnieniem fizjoterapeutów i położnych. Omówione zostały sposoby lepszego dostosowania oferty dydaktycznej uczelni, w odpowiedzi na aktualne potrzeby kobiet w ciąży i po porodzie. Próbowano odpowiedzieć na pytania co znajduje się w rękach pracowników służby zdrowia, aby poprawić stan zdrowia kobiet w ciąży i po ciąży oraz jak innowacyjne rozwiązania mogą przyczynić się do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych.

Ważnym punktem wizyty było uczestnictwo w spotkaniu z JM Rektorem Uniwersytetu w Kłajpedzie. Podczas spotkania rozmawiano nie tylko o aktualnie realizowanym projekcie, ale także o możliwościach i kierunkach dalszej współpracy.

W ramach wizyty delegacje odwiedziły także znajdujące się na Uniwersytecie w Kłjpedzie Laboratorium Diagnostyki Neurosensomatorycznej. Uczestnicy poznali cele i główne działania realizowane w pracowni, a także mieli możliwość zapoznania się w praktyce z innowacyjnym wyposażeniem laboratorium.

Bardzo ciekawym punktem spotkania była wizyta w centrum terapii z pomocą delfinów (Dolphin Assisted Therapy Centre). Odbyło się spotkanie z Kierownikiem Oddziału Delfinoterapii prod. dr. Brigita Kreiviniene. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się w praktyce z wyposażeniem pomieszczeń do delfinoterapii. Omówiono również możliwości wykorzystania terapii z udziałem delfinów w celu poprawy zdrowia kobiet w ciąży i po porodzie.

Więcej postów

Rekrutacja pracowników na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+

Szanowni Państwo,Biuro Nauki i Obsługi Projektów/Zespół ds. mobilności międzynarodowej zaprasza Państwa do wzięcia udziału w rekrutacji pracowników na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. Rekrutacja jest skierowana do pracowników...

Vaccinations against COVID-19

Vaccinations against COVID-19

Dear Students!   For the sake of your health, we encourage you to take part in #vaccination action The majority of adults have registered and got vaccinated for Covid-19 until now. We encourage you to do the same! Please, follow the instruction on registration...

Guided tour – Contemporary Art Gallery in Opole

Guided tour – Contemporary Art Gallery in Opole

OPAWSKA SZKOŁA FOTOGRAFIIThe exhibition at the Contemporary Art Gallery in Opole is organized in honor of the 30th anniversary of the Institute of Creative Photography of the Silesian University in Opava. We would like to invite you all to the English guided tour on...