Szkolenie kadry naukowej i dydaktycznej w ramach projektu dydaktycznego KA203 (INSTEpp) Partnerstwa Strategiczne

Opole 28-30.09.2021 r.
WięcejGaleria

W ramach projektu KA203 (INSTEpp) Partnerstw Strategicznych (nr projektu 2020-1-PL01-KA203-08190) „Innowacyjne kształcenie studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wynikające z lepszego dostosowania oferty dydaktycznej w aspekcie potrzeb zdrowotnych kobiet w ciąży i po porodzie” w dniach 28-30 września 2021 roku odbyły się szkolenia kadry dydaktycznej i naukowej.

Liderem projektu jest Uniwersytet Opolski, zaś partnerami Universidad de Cadiz (Hiszpania) i Klaipėdos Universitetas (Litwa).

Projekt skierowany jest do kobiet w ciąży i w połogu, matek, studentów kierunków medycznych, medyków, dziennikarzy działających na rzecz zdrowia, a także uczniów i ich rodziców w ramach programów profilaktyki zdrowotnej. Realizacja projektu ma zapewnić możliwość holistycznego, zgodnego z Evidence Based Medicine i Evidence Based Physiotherapy podejścia fizjoterapeutycznego do kobiet w okresie ciąży oraz pre i postnatalnym.

Oczekiwanymi rezultatami projektu są: modernizacja i nowoczesna oferta dydaktyczna, lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki, podniesienie jakości kształcenia, podniesienie atrakcyjności nauczania na kierunkach studiów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz rozwijanie i umacnianie profesjonalizmu zawodowego i naukowego studentów kierunków medycznych, dziennikarzy działających na rzecz zdrowia chcących znaleźć konkretne treści w formie porad, wskazówek, nowinek medycznych, galerii zdjęć, kursów online, filmów instruktażowych, interaktywnych wykładów i forum dyskusyjnego.

W szkoleniach wzięli udział:

 1. dr n. o kf Agata Mroczek, Koordynator merytoryczny projektu, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski (Polska)
 2. dr n. o zdr. Anna Jenczura, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski
 3. dr n. o zdr. Martyna Kasper-Jędrzejewska, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski (Polska)
 4. dr n. o kf Grzegorz Jędrzejewski, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski (Polska)
 5. dr n. o kf Antonina Kaczorowska, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski (Polska)
 6. prof. Tomasz Halski, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski (Polska)
 7. Daria Gogol, Koordynator administracyjny projektu, Biuro Nauki i Obsługi Projektów, Uniwersytet Opolski (Polska)
 8. Prof Aelita Skarbalienė, p.o. Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Kłajpedzie (Litwa)
 9. Viktoras Simanavičius, asystent w Katedrze Medycyny Holistycznej i Rehabilitacji Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa)
 10. dr Alejandro Galán Mercant, Wydział Pielęgniarstwa i Fizjoterapii, Uniwersytet w Kadyks (Hiszpania)
 11. dr José Antonio Moral Muñoz, Wydział Pielęgniarstwa i Fizjoterapii, Uniwersytet w Kadyks (Hiszpania)
 12. dr Verónica Pérez Cabezas, Wydział Pielęgniarstwa i Fizjoterapii, Uniwersytet w Kadyks (Hiszpania)
 13. dr Gloria González Medina, Wydział Pielęgniarstwa i Fizjoterapii, Uniwersytet w Kadyks (Hiszpania)
 14. Javier Izquierdo Antón, Dyrektor Sekretariatu Projektów Międzynarodowych, Uniwersytet w Kadyks (Hiszpania)

Spotkanie o charakterze szkoleniowym w Centrum Symulacji Medycznej prowadziła Pani dr n. o zdr. Anna Jenczura.

Szkolenie było podzielone na kilka etapów:

A. Fizyczne zwiedzanie CSM:

 1. Przedstawienie struktury organizacyjnej CSM na przykładzie Innowacyjnego Centrum Symulacji Medycznej WNoZ UO
 2. Zapoznanie się z konfiguracją pomieszczeń i sal CSM
 3. Zapoznanie się z Regulaminem pracowni symulacyjnych: Regulamin dla prowadzących zajęcia Dydaktyków; Regulamin dla Studentów
 4. Zapoznanie się z szeregiem trenażerów symulacyjnych z różnych dziedzin medycyny, zaprezentowanie możliwości technicznych symulatorów i trenażerów – pokaz nauki nabywania umiejętności praktycznych na wybranych trenażerach

B. Prezentacje multimedialne:

 1. Zagadnienia teoretyczne związane z pracą w CSM wraz z charakterystyką różnic i wachlarzem przykładów: niska wierność, pośrednia wierność, wysoka wierność, pacjent standaryzowany, pacjent symulowany, pacjent hybrydowy, wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej, scenariusz symulacyjny, „kłody pod nogi” dla Studentów i „koła ratunkowe” dla Studentów.
 2. Prezentacja różnorodnych scenariuszy symulacyjnych w formie tabel z ich omówieniem i wspólna dyskusja związana z elementami scenariusza, poszukiwanie lepszych rozwiązań.
 3. Prezentacje filmów instruktażowych przygotowanych wcześniej w warunkach CSM na potrzeby obecnego szkolenia:
 • postępowanie z pacjentem/pacjentką w sytuacjach niestandardowych – nagłych, chorobach lub zdarzeniach rzadko spotykanych,
 • filmy zawierające elementy wielokulturowości i religijności (element szkolenia będzie odniesieniem do tworzenia zajęć symulacyjnych na tle obowiązkowych efektów kształcenia).

C. Nauka praktyczna i teoretyczna uczestników szkolenia (na podstawie osobistych przeżyć i doświadczeń w warunkach CSM):

 • filmy zawierające elementy wielokulturowości i religijności (element szkolenia będzie odniesieniem do tworzenia zajęć symulacyjnych na tle obowiązkowych efektów kształcenia).
 •  odtworzenie filmu po zakończeniu symulacji
 • wspólny debriefing

D. Próba utworzenia scenariuszy symulacyjnych przez Uczestników szkolenia w wybranej przez siebie dziedzinie medycyny

 • poszukiwanie błędów, ulepszeń, trudności – wspólna dyskusja
 • wzajemne próby odegrania utworzonych scenariuszy symulacyjnych w warunkach CSM

Dziękujemy pracownikom Centrum Symulacji Medycznej za pomoc w przeprowadzeniu szkolenia.

W ramach szkolenia odbyły się także spotkania towarzyszące z Panią mgr Haliną Palmer – Piestrak- Kierownikiem Zespołu ds. mobilności międzynarodowych z Biura Nauki i Obsługi Projektów w Uniwersytecie Opolskim. W ramach spotkania określono perspektywy dalszej współpracy.

Dodatkowo nasi Partnerzy z Litwy i Hiszpanii mieli okazję zwiedzić kampus Uniwersytetu Opolskiego, Kamienicę Czynszową w Opolu, w której zaprezentowano pięć mieszkań stylu, który obowiązywał w meblarstwie w latach 1890 – 1965 oraz zamek w Mosznej. Była to świetna okazja do odwiedzenia najciekawszych zakątków Opola i okolic.

 

Więcej postów

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe zespołów INSTEpp w Kłajpedzie

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe zespołów INSTEpp w Kłajpedzie

W dniach 11-15 października 2021 w Kłajpedzie na Litwie odbyło się międzynarodowe spotkanie zespołu w ramach projektu KA203 – Partnerstwa Strategiczne (Nr. 2020-1-PL01-KA203-081905) pt: „Innowacyjne kształcenie studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wynikające z...

Cambridge English Exam

Cambridge English Exam

​Dear Students!   Cambridge English Preparation Centre at the Faculty of Philology UO would like to give you a chance to test your English at three most popular levels B2, C1 and C2 FOR FREE! Cambridge English tests are the objective and prestigious confirmation...

FORTHEM Buddy Programme

FORTHEM Buddy Programme

  Program Buddy jakiego nie znacie!   Specjalna oferta dla studentów pierwszego roku! FORTHEM Buddy Programme Program Buddy jakiego jeszcze nie znacie! Chcesz nawiązać kontakt z inny pierwszoroczniakami z takich uczelni jak Uniwersytet Johannesa Gutenberga w...