Wyniki dodatkowej rekrutacji na wyjazdy Erasmus+

Drodzy Studenci,

zakończyliśmy już dodatkową rekrutację na wyjazdy na studia i praktyki w semestrze letnim 2019/2020 w ramach Programu Erasmus+. Aktualnie jesteśmy w trakcie przeliczania dostępnych środków, porządkowania i analizy otrzymanych aplikacji, oraz przesyłania nominacji do uczelni partnerskich. Studenci, którzy otrzymali już wiadomości z uczelni partnerskich proszeni są o wypełnianie procedury aplikacyjnej wskazanej przez uczelnie partnerskie.

Oficjalne wiadomości o zakwalifikowaniu się do Programu oraz o kwocie zablokowanych środków dla każdego studenta/praktykanta prześlemy w indywidualnych wiadomościach mailowych w najbliższym czasie (najprawdopodobniej do końca listopada).

W związku z wieloma zapytaniami pragniemy poinformować, że niestety nie ma już możliwości aplikowania o wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Kolejna rekrutacja na wyjazdy zostanie ogłoszona w przyszłym roku kalendarzowym (na przełomie marca i kwietnia). Aktualnie możliwa jest jedynie aplikacja na praktyki. Więcej informacji na temat rekrutacji na praktyki można uzyskać bezpośrednio w naszym biurze  (pamiętaj, że jeśli chcesz zrealizować praktyki absolwenckie musisz zaaplikować o wyjazd jeszcze w czasie studiów, po obronie nie będzie to możliwe).  

Więcej informacji na temat realizacji wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Opolskim znajdziesz w zakładce Zasady Rekrutacji (KA103).

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w czasie trwania godzin przyjmowania studentów lub mailowo.

Zespół Erasmus+