Indonesian Delegation

University of Opole

On Thursday, 13 December 2018 the University of Opole will host a delegation of Brawijaya University, Indonesia13 Vice Deans and five administrative staff members headed by Dr. Sihabudin, S.H., M.H., Vice Rector for Administration and Finance of the University will take part in a session with the authorities of faculties and other scientific and administrative units of the UO. The session is planned from 9.00 a.m. to 12.00 p.m. in the Senate Hall of Collegium Maius. 

Brawijaya University is one as one of the leading institutions of higher education in Indonesia, ranked fifth in the ranking of Indonesian universities published by the Ministry of Science, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia. So far, we have worked with the University of Brawijaya under the Erasmus+ Programme, which has resulted in the exchange of staff for teaching and training purposes. During the summer holidays we also hosted students of this institution at the English Summer School.

 

Indonesia is a developing country, extremely populous (260 mln), with a young society. Therefore, there is a potential to attract new students, improve academic staff and other forms of cooperation. The aim of the meeting is to recognize the possibility of further cooperation in the field of teaching and research.   

During the event, you will taste the Chinese teas. The meeting will be accompanied by the exhibition of Chinese calligraphic, religious and culinary artifacts.

13 grudnia 2018 r. UO podejmuje gości z partnerskiej uczelni Brawijaya Univeristy. W tym dniu w Collegium Maius odbędzie się spotkanie 13 prodziekanów oraz pięciu pracowników administracyjnych z Brawijaya University (Indonezja) z przedstawicielami naszej uczelni.

Uniwersytet Bawijaya jest jedną z wiodących instytucji szkolnictwa wyższego w Indonezji, plasującą się na piątym miejscu w rankingu indonezyjskich uczelni. 
Do tej pory, współpracowaliśmy z Uniwersytetem Brawijaya w ramach Programu Erasmus+, czego efektem była wymiana pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych jak również w celach szkoleniowych. W okresie wakacyjnym gościliśmy również studentów tejże instytucji na Szkole Letniej.

Indonezja jest krajem rozwijającym się, niezwykle ludnym, z młodym społeczeństwem. Istnieje więc potencjał do pozyskiwania studentów, doskonalenia pracowników naukowych oraz innych form współpracy. Wizyta naszych gości w murach UO ma charakter roboczy, a będzie poświęcona zdefiniowaniu wspólnych obszarów działalności naukowej, wymiany studenckiej, strategii pozyskiwania studentów z Indonezji. 
W godzinach 9 – 12 w Sali Senatu Collegium Maius odbędzie się sesja z udziałem przedstawicieli uczelni partnerskiej oraz władz wydziałów i innych jednostek naukowych Uniwersytetu Opolskiego. Omówiony zostanie m.in. ramowy zakres współpracy, a także wynikające z niej korzyści płynące dla obu uczelni oraz regionów. 

Na zdjęciu prof. Janusz Słodczyk, prorektor UO podpisuje umowę o współpracy naszych uczelni z rektorem Uniwersytetu Brawijaya prof. Mohammadem Bisrim, Indonezja, kwiecień 2018 r.