Central Europan international week

Follow-up
Learn MoreGallery
The first Central European International Week was a success
Just recently our University was a host of the Central European International Week. During the week we have been visited by our colleagues and partners from universities in Japan, Taiwan, China, Indonesia, Iran, Serbia, Romania, Bosnia, Kyrgyzstan, Kazakhstan and Montenegro.

As a part of the event, the participants gave guest lectures at their respective departments, and attended the Conference “Interdisciplinarity and Transdisciplinarity – Science for Society and Human Beings”, organized by the Communication Research Lab directed by dr. Katarzyna Molek-Kozakowska, where, in 5 panels, 15 papers have been presented. But most importantly, our guests participated in Training Sessions, and Contact Seminars. The training sessions were held by our University staff, among the authors were: Prof. Grzegorz Gajos, Prof. Magdalena Hlawacz, Dr. Joanna Kulska, Dr. Katarzyna Molek-Kozakowska, Dr. Marzanna Pogorzelska, Marcin Deutschmann, and MA, Halina Palmer-Piestrak, MA. The seminars were, for our partners and staff members, an opportunity to make new acquaintances and exchange ideas and experiences with one another. Apart from our international guests, and university colleagues, we were also happy to see our students join the events.

We would like to thank all those who have contributed to the organisation of the event, as well as our guests, staff members, and students.

The Central European Week by The University of Opole was organized under the auspices of the Vice-Rector for Research and Finance prof. dr hab. Janusz Słodczyk

International Week za nami
Uniwersytet Opolski był gospodarzem pierwszego Central European International Week, wzięli w nim udział nasi partnerzy i koledzy z uniwersytetów na Tajwanie, w Japonii, Chinach, Indonezji, Iranie, Serbii, Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Kirgistanie, Kazachstanie, oraz Czarnogórze. Goście z tych krajów wygłosili między innymi wykłady dla naszych studentów, a także uczestniczyli w konferencji “Interdyscyplinarność i Transdyscyplinarność – Nauka dla Społeczeństwa i Ludzi”, którą – w ramach działalności Pracowni Badań Komunikacji przy Wydziale Filologicznym – zorganizowała dr. Katarzyna Molek-Kozakowska. Na konferencji podczas 5 paneli przedstawiono w sumie 15 wystąpień. Oprócz tego nasi goście wzięli udział warsztatach prowadzonych przez pracowników UO: prof. Grzegorza Gajosa, prof. Magdalenę Hlawacz, dr. Joannę Kulską, dr. Katarzynę Molek-Kozakowską, dr. Marzannę Pogorzelską, mgr. Marcina Deutschmanna, a także mgr. Halinę Palmer-Piestrak. Najważniejszą częścią całego wydarzenia były seminaria kontaktowe, które stały się okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń, a także do pozyskania partnerów naukowych, nawiązania nowych kontaktów i rozwoju współpracy pomiędzy naszymi gośćmi i pracownikami Uniwersytetu Opolskiego. Szczególnie cieszy nas obecność studentów, którzy chętnie rozmawiali z wystawcami i naszymi międzynarodowymi gośćmi.

Wszystkim osobom wspomagającym organizację, naszym gościom, prowadzącym zajęcia oraz studentom serdecznie dziękujemy za udział i wsparcie.

Tydzień międzynarodowy został zorganizowany pod patronatem Prorektora ds. Nauki i Finansów, prof. dr. hab. Janusza Słodczyka.