Szanowny kandydacie, aby zostać studentką / studentem Uniwersytetu Opolskiego, należy wykonać następujące kroki:

Jeśli posiadasz uprawnienie do podejmowania i odbywania studiów bez ponoszenia opłat

Jeśli posiadasz Kartę Polaka, kartę stałego pobytu lub inny dokument uprawniający do podejmowania i odbywania studiów bez ponoszenia opłat: 

1. Zarejestruj się w systemie IRK

  • Dane muszą być wprowadzone zgodnie z paszportem
  • Adres do korespondencji musi być poprawny (decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana bezpośrednio na podany adres)
  • Zdjęcie musi spełniać wszystkie wymagania
  • Informacja dotycząca twojego wykształcenia musi być kompletna. Skany dokumentów muszą być dołączone do IRK
  • Zapoznaj się ze szczegółowym opisem programu, do którego chcesz się zarejestrować i wprowadź odpowiednie oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu uczelni (oceny powinny zostać przeliczone zgodnie z polskim systemem oceniania)
  • Zapisz się do programu
  • Wnieś opłatę rejestracyjną (85PLN / Wydział Sztuki – 150 PLN) na indywidualny numer konta bankowego wygenerowanego przez system IRK

2. Zakwalifikowanie 

  • po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej na indywidualnym koncie kandydata i zakwalifikowaniu na studia w IRK  pojawi się informacja  “Zakwalifikowany”.  Zostaniesz o tym powiadomiona/ny na adres email. 

WAŻNE!

Zgłoszenie zostanie rozpatrzone dopiero po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK w sekcji Płatności.

Biuro Studentów Międzynarodowych zaakceptuje Twoje zgłoszenie tylko w przypadku, gdy wszystkie wymagane dokumenty są załączone na koncie IRK i spełniają warunki dla danego programu studiów. W przypadku braku niektórych dokumentów zobaczysz, że Twoje zgłoszenie zostało odrzucone i opatrzone komentarzem, jakie brakujące dokumenty powinieneś dołączyć, aby uzyskać akceptację. Twoje zgłoszenie nie zostanie ocenione, dopóki nie dołączysz brakujących dokumentów. Jak tylko dołączysz brakujące dokumenty, nasze Biuro dokona ponownej oceny Twojego wniosku.

Zanim wyślesz emaila dotyczącego oceny Twojego zgłoszenia, przeczytaj komentarz na swoim koncie IRK – tam znajduje się wyjaśnienie dlaczego Twój wniosek wciąż nie został zaakceptowany.

3. Warunkowa decyzja o przyjęciu na studia

  • po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i po akceptacji wymaganych dokumentów, Komisja wyda Warunkową decyzję o przyjęciu na studia. Decyzja, razem z pozostałymi dokumentami, zostanie wysłana na adres e-mail, który kandydat podał w systemie IRK.
  • w przypadku gdy będzie istniała możliwość, oryginały Warunkowej decyzji o przyjęciu oraz pozostałych dokumentów zostaną wysłane pocztą na adres zamieszkania kandydata, wskazany w systemie IRK. Jeśli poczta nie będzie wysyłała listów za granicę ze względu na pandemię koronawirusa, to kandydat może zamówić odbiór dokumentów poprzez firmę kurierską z biura Komisji, na swój własny koszt.

4. Procedura wizowa

  • Po otrzymaniu dokumentów od Komisji przystąp do procedury wizowej. Odwiedź stronę  Polskiej ambasady lub konsulatu, sprawdź listę wymaganych dokumentów do otrzymania wizy studenckiej i zarezerwuj wizytę.Informuj nas na bieżąco o swoim statusie wizowym

5. Zakończ składanie dokumentów 

  • po otrzymaniu Warunkowej decyzji o przyjęciu, złóż oryginały dokumentów w International Students Office przestrzegając terminarza rekrutacji na studia.
  •  
Jeśli nie posiadasz uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów bez ponoszenia opłat
 1. Zarejestruj się w systemie IRK
  • Dane muszą być wprowadzone zgodnie z paszportem
  • Adres do korespondencji musi być poprawny (decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana bezpośrednio na podany adres)
  • Zdjęcie musi spełniać wszystkie wymagania
  • Informacja dotycząca twojego wykształcenia musi być kompletna. Skany dokumentów muszą być dołączone do IRK
  • Zapoznaj się ze szczegółowym opisem programu, do którego chcesz się zarejestrować i wprowadź odpowiednie oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu uczelni (oceny powinny zostać przeliczone zgodnie z polskim systemem oceniania)
  • Załącz skany wszystkich wymaganych dokumentów 
  • Zapisz się do programu
  • Wnieś opłatę rejestracyjną (85PLN / Wydział Sztuki 150 PLN) na indywidualny numer konta bankowego wygenerowanego przez system

WAŻNE!

Zgłoszenie zostanie rozpatrzone dopiero po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK w sekcji Płatności.

Biuro Studentów Międzynarodowych zaakceptuje Twoje zgłoszenie tylko w przypadku, gdy wszystkie wymagane dokumenty są załączone na koncie IRK i spełniają warunki dla danego programu studiów. W przypadku braku niektórych dokumentów zobaczysz, że Twoje zgłoszenie zostało odrzucone i opatrzone komentarzem, jakie brakujące dokumenty powinieneś dołączyć, aby uzyskać akceptację. Twoje zgłoszenie nie zostanie ocenione, dopóki nie dołączysz brakujących dokumentów. Jak tylko dołączysz brakujące dokumenty, nasze Biuro dokona ponownej oceny Twojego wniosku.

Zanim wyślesz emaila dotyczącego oceny Twojego zgłoszenia, przeczytaj komentarz na swoim koncie IRK – tam znajduje się wyjaśnienie dlaczego Twój wniosek wciąż nie został zaakceptowany.

 

Uzyskanie niektórych dokumentów może trochę potrwać, szczególnie  jeśli chodzi o tłumaczenie lub uzyskanie apostille / legalizacji. W takim przypadku prosimy o kontakt hello@uni.opole.pl w celu poinformowania nas o aktualnym statusie twoich dokumentów.

2. Propozycja przyjęcia 

Po opłaceniu opłaty rekrutacyjnej, Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje  załączone przed kandydata dokumenty w systemie IRK. Jeśli kandydat kwalifikuje się do przyjęcia na dany kierunek studiów, to Komisja wystawi List z propozycją przyjęcia na dany kierunek. List z propozycją przyjęcia będzie zawierał informację o konieczności opłacenia pierwszego semestru studiów w terminie 14 dni od dnia zakwalifikowania do przyjęcia na dany kierunek studiów.

3. Warunkowa decyzja o przyjęciu na studia

  • po opłaceniu przez kandydata czesnego, Komisja wyda Warunkową decyzję o przyjęciu na studia. Decyzja, razem z dodatkowymi dokumentami, zostanie wysłana na adres e-mail, który kandydat podał w systemie IRK.
  • w przypadku gdy będzie istniała możliwość, oryginały Warunkowej decyzji o przyjęciu oraz pozostałych dokumentów zostaną wysłane pocztą na adres zamieszkania kandydata, wskazany w systemie IRK. Jeśli poczta nie będzie wysyłała listów za granicę ze względu na pandemię koronawirusa, to kandydat może zamówić odbiór dokumentów poprzez firmę kurierską z biura Komisji, na swój własny koszt.

4. Procedura wizowa

Po otrzymaniu dokumentów od Komisji przystąp do procedury wizowej. Odwiedź stronę  Polskiej ambasady lub konsulatu, sprawdź listę wymaganych dokumentów do otrzymania wizy studenckiej i zarezerwuj wizytę.

Informuj nas na bieżąco o swoim statusie wizowym

5. Przyjazd do Polski

Po przyjeździe złóż oryginały dokumentów do International Students Office do 14 września.

Decyzja o przyjęciu wydana na podstawie skanów dokumentów załączonych w systemie IRK jest uznawana za warunkową i zostanie wycofana w przypadku braku dostarczenia któregokolwiek z wymaganych dokumentów do 14.09.2022.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z limitem miejsc na kierunek lekarski, który wyznaczany jest przez  Ministerstwo Zdrowia, osoby nie mającego obywatelstwa polskiego nie mogą aplikować na kierunek lekarski na Uniwersytecie Opolskim.

Limit miejsc ustala  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. 

Cudzoziemcy i kandydaci z zagranicznymi szkolnymi świadectwami / dyplomami składają dokumenty do: 14.09.2022r.

International Students Office

D.S. “Kmicic”, pok. 1,8 lub 9 ul. Grunwaldzka 31

45-054 Opole

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami e-mail: hello@uni.opole.pl