Zakwaterowanie

 

Uniwersytet Opolski oferuje zakwaterowanie w jednym z czterech domów studenta.

W celu otrzymania imiennego potwierdzenia o przyznaniu zakwaterowania, w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów należy złożyć podpisany Wniosek o akademik dla rozpoczynających studia na UO. Informujemy, że wnioski bez wprowadzonych wartości o odległości uczelni od miejsca zamieszkania i wysokości dochodu będą odrzucane.

Dodatkowo, do Biura ds. Studentów zagranicznych UO, na maila hello@uni.opole.pl, należy wysłać oficjalne potwierdzenie o rozpoczęciu procedury wizowej w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2022 r. Po otrzymaniu informacji o rozpoczęciu procedury wizowej przez Biuro ds. Studentów Zagranicznych UO, kandydat otrzyma imienne potwierdzenie o przyznaniu zakwaterowania oraz dane do płatności za zakwaterowanie.

Zakwaterowanie w Domu Studenta możliwe będzie tylko w terminie przewidzianym w harmonogramie kwaterunku (tj. do 4.10.2022 r.). Po tym terminie administracja Miasteczka Akademickiego nie gwarantuje przydzielenia miejsca w Domach Studenta UO.