Rekrutacja na wyjazdy pracowników w ramach Akcji 1 (projekty KA107) - mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi

Więcej

Szanowni Państwo,

 

W związku z otrzymanym przez Uniwersytet Opolski dofinansowaniem na organizację mobilności studentów i pracowników z krajami partnerskimi (KA107 – International Credit Mobility – call 2018), Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację ogólnouczelnianą dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) bądź w celu odbycia szkolenia (STT) w roku akademickim 2018-2019. Okres mobilności obejmuje 5 dni pobytowych w uczelni partnerskiej. Dodatkowo, jeden dzień przed oraz jeden dzień następujący po okresie mobilności będzie dodany na podróż.

Wysokość stawek obowiązujących w projektach zaakceptowanych w konkursie 2018 roku dostępna jest na stronie https://hello.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2018/09/Wysokosc-stawek-KA107-2018.pdf

W praktyce oznacza to, że pracownik udający się do uczelni w kraju partnerskim otrzyma dofinansowanie w wysokości 7 x 180 EUR + ryczałt na koszty podróży obliczony za pomocą kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej dotyczących Programu Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

Wykaz krajów i uczelni partnerskich wraz z informacją, która z jednostek UO była zaangażowana w tworzenie wniosku na stronie https://hello.uni.opole.pl/akcja-1-projekty-ka107-mobilnosc-edukacyjna-z-krajami-partnerskimi-na-lata-2018-2020/

Rekrutacja ogłoszona jest z dniem 24 września 2018 r. i potrwa do 12 października 2018 r.

Zgodnie z sugestią Narodowej Agencji, wyjazdy pracowników powinny zostać zrealizowane
w pierwszym roku akademickim trwania umowy finansowej (2018-2019).

Do dnia 12.10.2018 r. prosimy o złożenie do Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy
z Zagranicą (Collegium Minus, pok. 31) następujących dokumentów:

– wniosek wyjazdowy podpisany przez zainteresowanego i przełożonego

– aktualne CV w języku polskim lub j. angielskim lub w języku prowadzonych zajęć/odbywanego szkolenia w uczelni przyjmującej

– list motywacyjny w języku polskim lub j. angielskim lub w języku prowadzonych zajęć/odbywanego szkolenia w uczelni przyjmującej uwzględniający zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta

– wstępną wersję programu nauczania/szkolenia w języku angielskim lub w języku prowadzonych zajęć/odbywanego szkolenia w uczelni przyjmującej (w takim wypadku, prosimy o dołączenie tłumaczenia w j. polskim lub j. angielskim, dokument dostępny na stronie https://hello.uni.opole.pl/dokumenty-do-pobrania-ka107-2018-2020/)

– inne zaświadczenia/certyfikaty dokumentujące zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta

– oświadczenie o możliwości dofinansowania ze środków prywatnych

Wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie https://hello.uni.opole.pl/dokumenty-do-pobrania-ka107-2018-2020/

Zaznaczamy, że wszyscy pracownicy mogą wziąć udział w rekrutacji do uczelni krajów objętych dofinansowaniem, natomiast w sposób priorytetowy traktowane będą osoby, które tworzyły wniosek na etapie składania projektu, a w następnej kolejności pracownicy z jego/jej jednostki.

Szczegółowe zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów pracowników w ramach umowy finansowej
o nr. 2018-1-PL01-KA107-048979 dostępne są na stronie https://hello.uni.opole.pl/zasady-rekrutacji-i-realizacji-wyjazdow-pracownikow-2018-2020/