Wydział Przyrodniczo-Techniczny/ Faculty Natural Sciences and Technical Faculty

 

Technical University of Liberec, Czechy/Czech Republic

Erasmus code: CZ LIBEREC01

www.tul.cz/en

(okres obowiązywania umowy: 2019-2021/agreement duration: 2019-2021)

Kontakt/Contact:

Michaela Andelova, e-mail: erasmus@tul.cz

 

University of Ostrava, Czechy/Czech Republic

Erasmus code: CZ OSTRAVA02

http://prf.osu.eu/

(okres obowiązywania umowy: 2016-2021/agreement duration: 2016-2021)

Kontakt/Contact:

Lukas Las, e-mail: lukas.las@osu.cz

 

University of Rijeka, Chorwacja/Croatia

Erasmus code: HR RIJEKA01

www.uniri.hr

(okres obowiązywania umowy: 2015-2021/agreement duration: 2015-2021)

Kontakt/Contact:

Masa Sasinka, e-mail: masa@uniri.hr

 

Université de Reims Champagne-Ardenne, Francja/France

Erasmus code: F REIMS01

www.univ-reims.fr

(okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)

Kontakt/Contact:

Harald Schraeder, e-mail: harald.schraeder@univ-reims.fr; erasmus@univ-reims.fr

Yanusz Wegrowski, e-mail: yanusz.wegrowski@univ-reims.fr

 

University of Cordoba, Hiszpania/Spain

Erasmus code: E CORDOBA01

http://www.uco.es/internacional

(okres obowiązywania umowy: 2015-2021/agreement duration: 2015-2021)

Kontakt/Contact:

Antonio Raigón Rodriguez, e-mail: relaciones-internacionales@uco.es

 

University of Wuerzburg, Niemcy/Germany

Erasmus code: D WURZBUR01

http://www.uni-wuerzburg.de/en/international/studying_in_wuerzburg/exchange_students/

(okres obowiązywania: 2018-2021/agreement duration: 2018-2021)

Kontakt/Contact:

Katharina Kurz, e-mail: katharina.kurz1@uni-wuerzburg.de

 

Trier University of Applied Sciences, Niemcy/Germany

Erasmus code: D TRIER02

www.umwelt-campus.de

(okres obowiązywania umowy: 2020-2021/agreement duration: 2020-2021)

Kontakt/Contact:

Daniela Haubrich, e-mail: d.haubrich@umwelt-campus.de

Prof. Dr. Ing. Peter Gutheil, e-mail: pgutheil@umwelt-campus.de

 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Rumunia/Romania

Erasmus code: RO SIBIU01

http://international.ulbsibiu.ro

(okres obowiązywania umowy: 2016-2021/agreement duration: 2016-2021)

Kontakt/Contact:

dr Daniela Preda, e-mail: dana.pread@ulbsibiu.ro; dep.externe@ulbsibiu.ro

 

Univerzita Mateja Bela, Bańska Bystrzyca, Słowacja/Slovakia

Erasmus code: SK BANSKA01

www.umb.sk

(okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)

Kontakt/Contact:

Igor Kosir, e-mail: igor.kosir@umb.sk

Terezia Raffayova, e-mail: terezia.raffayova@umb.sk

 

Constantine the Philosopher University in Nitra, Słowacja/Slovakia

Erasmus code: SK NITRA01

http://www.ukf.sk/en/erasmus/ects-course-catalogues

(okres obowiązywania umowy: 2016-2021/agreement duration: 2016-2021)

Kontakt/Contact:

Katarina Butorova, PhD, e-mail: kbutorova@ukf.sk

 

University of Primorska, Słowenia/Slovenia

Erasmus code: SI KOPER01

http://www.upr.si/en/international

(okres obowiązywania umowy: 2017-2021/agreement duartion: 2017-2021)

Kontakt/Contact:

Petra Zidar, e-mail: erasmus@upr.si

 

Yuzuncu Yil University, Turcja/Turkey

Erasmus code: TR VAN01

www.yyu.edu.tr

(okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)

Kontakt/Contact:

Arif Kivrak, e-mail: erasmusoffice@yyu.edu.tr

 

Suleyman Demirel University, Turcja/Turkey

Erasmus code: TR ISPARTA01

w3.sdu.edu.tr

(okres obowiązywania umowy: 2015-2021/agreement duration: 2015-2021)

Kontakt/Contact:

E-mail: erasmusincoming@sdu.edu.tr

 

Giresun University, Turcja/Turkey

Erasmus code: TR GIRESUN01

www.giresun.edu.tr

(okres obowiązywania umowy: 2015-2021/agreement duration: 2015-2021)

Kontakt/Contact:

Anil Mangus, e-mail: erasmus@giresun.edu.tr

 

University of Udine, Włochy/Italy

Erasmus code: I UDINE01

http://www.uniud.it/en/uniud-international/incoming-exchange-students

(okres obowiązywania umowy: czerwiec 2017 – maj 2021/agreement duration: June 2017-May 2021)

Kontakt/Contact:

Claudia Schileo, e-mail: claudia.schileo@uniud.it

 

Universita del Salento, Włochy/Italy

Erasmus code: I LECCE01

http://international.unisalento.it/

(okres obowiązywania umowy: 2016-2021/agreement duration: 2016-2021)

Kontakt/Contact:

Kelly Serbeti, e-mail: kelly.serbeti@unisalento.it; programmi.europei@unisalento.it

 

Aristotle University of Thessaloniki – Grecja/Greece

Erasmus code: G THESSAL01

www.auth.gr/en

(okres obowiązywania umowy: 2016-2021/agreement duration: 2016-2021)

Kontakt/Contact:

Aidona Eleni, e-mail: aidona@geo.auth.gr

 

University of Cordoba, Hiszpania/Spain

Erasmus code: E CORDOBA01

http://www.uco.es/internacional/

(okres obowiązywania umowy: 2015-2021/agreement duration: 2015-2021)

Kontakt/Contact:

Antonio Raigón Rodriguez, e-mail: relaciones-internacionales@uco.es

 

Technische Universität Dresden – The Synergetic University, Niemcy/Germany

Erasmus code: D DRESDEN02

tu-dresden.de

(okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)

Kontakt/Contact:

Dagmar Krause, e-mail: dagmar.krause@tu-dresden.de

Peter Wolfgang Graeber, e-mail: peter-wolfgang.graeber@tu-dresden.de

 

Hochschule Zittau University of Applied Sciences, Niemcy/Germany

Erasmus code: D ZITTAU01

http://www.hszg.de

(Okres obowiązywania umowy: 2017/18-2020/21/agreement duration: 2017/18-2020/21)

Kontakt/Contact:

prof. Christa Heidger, e-mail: c.heidger@hszg.de

 

Westsächsische Hochschule Zwickau, Niemcy/Germany

Erasmus code: D  ZWICKAU01

www.fh-zwickau.de

(okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)

Kontakt/Contact:

Adriana Slavcheva, e-mail: akademisches.auslandsamt@fh-zwickau.de

 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Rumunia/Romania

Erasmus code: RO SIBIU01

http://international.ulbsibiu.ro

(okres obowiązywania umowy: 2016-2021/agreement duration: 2016-2021)

Kontakt/Contact:

dr Daniela Preda, e-mail: dana.preda@ulbsibiu.ro; dep.externe@ulbsibiu.ro

 

Ankara University, Turcja/Turkey

Erasmus code: TR ANKARA01

http://iso.en.ankara.edu.tr/

(okres obowiązywania umowy: 2018-2021/agreement duration: 2018-2021)

Kontakt/Contact:

prof. dr Sibel Suzen, e-mail: sibel@pharmacy.ankara.edu.tr; erasmus@ankara.edu.tr

 

Palacky University in Olomouc, Czechy/Czech Republic

Erasmus code: CZ OLOMOUC01

http://upol.cz/en/students/exchange-students/erasmus

(okres obowiązywania umowy: 2016-2021/agreement duration: 2016-2021)

Kontakt/Contact:

Yvona Vyhnankova, e-mail: yvona.vyhnankova@upol.cz

Miroslav Chraska, e-mail: miroslav.chraska@upol.cz

 

Aurel Vlaicu University of Arad, Rumunia/Romania

Erasmus code: RO ARAD01

http://uav.ro/en/students/incoming-students

(Okres obowiązywania umowy: 2017-2021/agreement duration: 2017-2021)

Kontakt/Contact:

Gerlinde Knap, e-mail: bpc@uav.ro

 

FORTHEM ALLIANCE – MULTIDISCIPLINARY MULTILATERAL AGREEMENT

Johannes Guthenberg University Mainz, Niemcy/Germany

Erasmus code: D MAINZ01

www.uni-mainz.de

(okres obowiązywania umowy: 2021-2021/agreement duration: 2021-2022)

Kontakt/Contact:

Dr. Birgit Weiss, e-mail: erasmus@international.uni-mainz.de

 

University of Valencia, Hiszpania/Spain

Erasmus code: E VALENCI01

www.uv.es/en

(okres obowiązywania umowy: 2021-2022/agreement duartion: 2021-2022)

Kontakt:

Esteban Sanchis, relaciones.internacionals@uv.es, incoming@uv.es

 

University of Burgundy, Francja/France

Erasmus code: F DIJON01

www.u-bourgogne.fr

(okres obowiązywania umowy: 2021-2022/agreement duartion: 2021-2022)

Kontakt:

Benedicte Fortier, e-mail: cooperation@u-bourgogne.fr, exchange.incoming.students@u-bourgogne.fr

 

University of Palermo, Włochy/Italy

Erasmus code: I PALERMO01

www.unipa.it

(okres obowiązywania umowy: 2021-2022/agreement duartion: 2021-2022)

Kontakt:

Dr. Francesco Paoli Di Giovanni, e-mail: relinter@unipa.it

 

University of Latvia, Łotwa/Latvia

Erasmus code: LV RIGA01

www.lu.lv/en/

(okres obowiązywania umowy: 2021-2022/agreement duartion: 2021-2022)

Kontakt:

Ms. Sintija Maculevica, e-mail: sintija.maculevica@lu.lv

Dr.Biol., Assoc. Prof. Līga Ozoliņa-Molla, email: liga.ozolina-molla@lu.lv

 

University of Jyvaskyla, Finlandia/Finland

Erasmus code: SF JYVASKY01

www.jyu.fi

(okres obowiązywania umowy: 2021-2022/agreement duartion: 2021-2022)

Kontakt:

International Office, e-mail: international-office@jyu.fi

 

 

Czech University of Life Sciences Prague, Czechy/Czech Republic

Erasmus code: CZ PRAHA02

http://www.czu.cz

(okres obowiązywania umowy: 2017-2021/agreement duration: 2017-2021)

Kontakt/Contact:

Marie Kafkova, e-mail: kafkova@af.czu.cz

 

University of Wuerzburg, Niemcy/Germany

Erasmus code: D WURZBUR01

http://www.uni-wuerzburg.de/en/international/studying_in_wuerzburg/exchange_students

(okres obowiązywania umowy: 2018-2021/agreement duration: 2018-2021)

Kontakt/Contact:

Katharina Kurz, e-mail: katharina.kurz1@uni-wuerzburg.de

 

University of Bergen, Norwegia/Norway

Erasmus code: N BERGEN01

http://www.uib.no

(okres obowiązywania umowy: 2016-2021/agreement duration: 2016-2021)

Kontakt/Contact:

Kristin Torp Skogedal, e-mail: kristin.skogedal@adm.uib.no

 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Rumunia/Romania

Erasmus code: RO SIBIU01

http://international.ulbsibiu.ro

(okres obowiązywania umowy: 2016-2021/agreement duration: 2016-2021)

Kontakt/Contact:

dr Daniela Preda, e-mail: dana.preda@ulbsibiu.ro; dep.externe@ulbsibiu.ro

 

FORTHEM ALLIANCE – MULTIDISCIPLINARY MULTILATERAL AGREEMENT

Johannes Guthenberg University Mainz, Niemcy/Germany

Erasmus code: D MAINZ01

www.uni-mainz.de

(okres obowiązywania umowy: 2021-2021/agreement duration: 2021-2022)

Kontakt/Contact:

Dr. Birgit Weiss, e-mail: erasmus@international.uni-mainz.de

 

University of Valencia, Hiszpania/Spain

Erasmus code: E VALENCI01

www.uv.es/en

(okres obowiązywania umowy: 2021-2022/agreement duartion: 2021-2022)

Kontakt:

Esteban Sanchis, relaciones.internacionals@uv.es, incoming@uv.es

 

University of Burgundy, Francja/France

Erasmus code: F DIJON01

www.u-bourgogne.fr

(okres obowiązywania umowy: 2021-2022/agreement duartion: 2021-2022)

Kontakt:

Benedicte Fortier, e-mail: cooperation@u-bourgogne.fr, exchange.incoming.students@u-bourgogne.fr

 

University of Palermo, Włochy/Italy

Erasmus code: I PALERMO01

www.unipa.it

(okres obowiązywania umowy: 2021-2022/agreement duartion: 2021-2022)

Kontakt:

Dr. Francesco Paoli Di Giovanni, e-mail: relinter@unipa.it

 

University of Latvia, Łotwa/Latvia

Erasmus code: LV RIGA01

www.lu.lv/en/

(okres obowiązywania umowy: 2021-2022/agreement duartion: 2021-2022)

Kontakt:

Ms. Sintija Maculevica, e-mail: sintija.maculevica@lu.lv

Dr.Biol., Assoc. Prof. Līga Ozoliņa-Molla, email: liga.ozolina-molla@lu.lv

 

University of Jyvaskyla, Finlandia/Finland

Erasmus code: SF JYVASKY01

www.jyu.fi

(okres obowiązywania umowy: 2021-2022/agreement duartion: 2021-2022)

Kontakt:

International Office, e-mail: international-office@jyu.fi