Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki


 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki tworzą dwa instytuty: Instytut Matematyki i Informatyki oraz Instytut Fizyki.

Wydział posiada dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:
• doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki,
• doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Priorytetowe cele Wydziału obejmują: prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie, rozwój kadry naukowej, rozwijanie naukowej współpracy międzywydziałowej, krajowej i zagranicznej, udział w zwiększaniu innowacyjności regionalnej gospodarki.

Wydział, kierując się wiodącą, uniwersytecką zasadą działania, przyjmuje nierozdzielność nauki i nauczania oraz misję zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do wiedzy z zakresu nauk ścisłych na zróżnicowanym poziomie trudności – od popularyzacji do udziału w badaniach naukowych.

Instytut Matematyki i Informatyki

Instytut Fizyki

Więcej informacji o wydziale