Wydział Historyczno-Pedagogiczny


Wydział Historyczno-Pedagogiczny jest największą jednostka organizacyjną Uniwersytetu Opolskiego. Aktualnie na Wydziale zatrudnionych jest 217 pracowników naukowych i kształci się 6.468 studentów. W zakresie poszczególnych dziedzin naukowych studenci mają możliwość kształcenia się na studiach magisterskich, licencjackich, doktoranckich i podyplomowych. Ponadto Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie historii oraz stopnia doktora w zakresie pedagogiki, filozofii i historii. W ramach Wydziału rozwijana jest szeroka współpraca międzynarodowa dotycząca organizacji konferencji, wymiany osobowej studentów i pracowników oraz prowadzenia badań naukowych, min. z ośrodkami w Niemczech, Czechach, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Portugalii, Turcji, Ukrainie i Stanach Zjednoczonych (USA).

Instytut Nauk Pedagogicznych

Instytut Socjologii

Instytut Filozofii

Instytut Politologii

Instytut Studiów Edukacyjnych

Instytut Sztuki

Instytut Historii

Instytut Psychologii

Więcej informacji o wydziale