Wydział Filologiczny


Szczegółowe informacje o poszczególnych jednostkach Wydziału Filologicznego dostępne są na stronach internetowych:

Instytut Filologii Angielskiej

Instytut Filologii Germańskiej

Instytut Slawistyki

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

Katedra Kultury i Języka Francuskiego

Więcej informacji o wydziale