Szanowny kandydacie, aby zostać studentką / studentem Uniwersytetu Opolskiego, należy wykonać następujące kroki:

Jeśli posiadasz uprawnienie do podejmowania i odbywania studiów bez ponoszenia opłat

Jeśli posiadasz Kartę Polaka, kartę stalego pobytu lub inny dokument uprawniający do podejmowania i odbywania studiów bez ponoszenia opłat: 

 1. Zarejestruj się w systemie IRK
  • Dane muszą być wprowadzone zgodnie z paszportem
  • Adres do korespondencji musi być poprawny (decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana bezpośrednio na podany adres)
  • Zdjęcie musi spełniać wszystkie wymagania
  • Informacja dotycząca twojego wykształcenia musi być kompletna. Skany dokumentów muszą być dołączone do IRK
  • Zapoznaj się ze szczegółowym opisem programu, do którego chcesz się zarejestrować i wprowadź odpowiednie oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu uczelni (oceny powinny zostać przeliczone zgodnie z polskim systemem oceniania)
  • Zapisz się do programu
  • Wnieś opłatę rejestracyjną (85PLN / Wydział Sztuki – 150 PLN) na indywidualny numer konta bankowego wygenerowanego przez system
 2.  Zakwalifikowanie 
  • po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej na indywidulanym koncie kandydata i zakwalifikowaniu na studia w IRK  pojawi się informacja  “Zakwalifikowany”.  Zostaniesz o tym powiadomiona/ny na adres email 
 3. Zakończ składanie dokumentów 
  • Po zakwalifikowaniu niezwłocznie dostarcz dokumenty do International Students Office przestrzegając terminarza rekrutacji na studia.
Jeśli nie posiadasz uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów bez ponoszenia opłat
 1. Zarejestruj się w systemie IRK
  • Dane muszą być wprowadzone zgodnie z paszportem
  • Adres do korespondencji musi być poprawny (decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana bezpośrednio na podany adres)
  • Zdjęcie musi spełniać wszystkie wymagania
  • Informacja dotycząca twojego wykształcenia musi być kompletna. Skany dokumentów muszą być dołączone do IRK
  • Zapoznaj się ze szczegółowym opisem programu, do którego chcesz się zarejestrować i wprowadź odpowiednie oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu uczelni (oceny powinny zostać przeliczone zgodnie z polskim systemem oceniania)
  • Załącz skany wszystkich wymaganych dokumentów 
  • Zapisz się do programu
  • Wnieś opłatę rejestracyjną (85PLN / Wydział Sztuki 150 PLN) na indywidualny numer konta bankowego wygenerowanego przez system

Uzyskanie niektórych dokumentów może trochę potrwać, szczególnie  jeśli chodzi o tłumaczenie lub uzyskanie apostille / legalizacji. W takim przypadku prosimy o kontakt hello@uni.opole.pl w celu poinformowania nas o aktualnym statusie twoich dokumentów.

 

2. Warunkowe przyjęcie

Po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej i ocenie dokumentów otrzymasz decyzję warunkową o przyjęciu. Decyzja oraz inne dokumenty zostaną wysłane na adres korespondencyjny podany w systemie IRK.

 

3. Procedura wizowa
Po otrzymaniu dokumentów od nas przystąp do procedury wizowej. Odwiedź stronę  Polskiej ambasady lub konsulatu, sprawdź listę wymaganych dokumentów dla wizy studenckiej i zarezerwuj wizytę. Należy pamiętać, że w większości przypadków konieczne będzie przedstawienie potwierdzenia uiszczenia opłaty za naukę – zapłać czesnę i skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz potwierdzenie.

Informuj nas na bieżąco o swoim statusie wizowym

4. Przyjazd do Polski
Po przyjeździe złóż oryginały dokumentów do International Students Office do 25 września.

Decyzja o przyjęciu wydana na podstawie skanów dokumentów załączonych w systemie IRK jest uznawana za warunkową i zostanie wycofana w przypadku braku dostarczenia któregokolwiek z wymaganych dokumentów do 25.09.2021.

 

Cudzoziemcy i kandydaci z zagranicznymi szkolnymi świadectwami / dyplomami składają dokumenty do:

International Students Office

D.S. “Kmicic”, pok. 1,8 lub 9 ul. Grunwaldzka 31

45-054 Opole

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami e-mail: hello@uni.opole.pl