Rekrutacja na wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć

 

REKRUTACJA 2018/2019

Szanowni Państwo, 

Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą zaprasza Państwa do przeprowadzenia wewnętrznej rekrutacji pracowników dydaktycznych wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018-2019
 
Uprzejmie prosimy o złożenie list rankingowych w formie papierowej z określeniem imienia i nazwiska beneficjenta, planowanego okresu mobilności (wnioskowana liczba dni i orientacyjna data mobilności) oraz kraju docelowego do 25 czerwca 2018r.

 

Prosimy, aby stworzyć listę rankingową biorąc pod uwagę następujące wskazania:

 

  • w sposób priorytetowy prosimy potraktować osoby, które nigdy nie uczestniczyły w mobilności w ramach Programu LLP Erasmus/Erasmus+;
  •  pozostałe aplikacje prosimy uwzględnić w następnej kolejności
Prosimy o dostarczenie list rankingowych razem z wnioskami wyjazdowymi pracowników.

 

Jedynie nominacje przedłożone wraz z wnioskami wyjazdowymi podpisanymi przez uczestnika mobilności i bezpośredniego przełożonego bądź Dziekana będą brane pod uwagę.
 
Uaktualnione formularze wniosków wyjazdowych dostępne są na stronie
Stawki stypendialne na wsparcie indywidualne dostępne są pod adresem

 

Przypominamy, że mobilność do krajów programu możliwa jest na okres od minimalnie 2 dni pobytu (z wyłączeniem czasu podróży). Podstawą wyjazdów nauczycieli akademickich są aktualne umowy międzyinstytucjonalne (Inter-institutional agreements) oraz zrealizowanie na uniwersytecie partnerskim co najmniej 8 godzin dydaktycznych tygodniowo bądź w odpowiednio krótszym czasie.