ikonka poczta elektronicznaPoczta elektroniczna


 

Elektroniczna poczta studencka generowana jest studentom automatycznie w momencie przyjęcia na studia.

Adres e-mail ma postać nr_indeksu@student.uni.opole.pl

Hasło do poczty pozostaje to samo, które było używane podczas rejestracji na studia w systemie IRK.

Do kontaktów z pracownikami UO prosimy używać poczty studenckiej. Prosimy o sprawdzanie studenckiej poczty www.poczta.uni.opole.pl, gdyż wysyłane są na nią różne informacje z systemu USOS, dotyczące spraw studenckich.

Studencki adres e-mail wraz z hasłem do niego przypisanym stanowi login do systemów informatycznych objętych Cenralnym Punktem Logowania – CAS.

Zmiana hasła lub odzyskanie zapomnianego hasła jest możliwe zdalnie, poprzez pulpit zarządzania kontem systemu CAS, pod warunkiem, że w systemie CAS będzie aktualny i poprawny dodatkowy adres e-mail, który przeniesiony został z systemu IRK.

W szczególnym przypadku hasło do poczty można zmienić osobiście w swoim macierzystym dziekanacie. Hasło wygenerowane w dziekanacie działa dopiero po synchronizacji danych, która odbywa się o godzinie 6:00, 12:00 i 16:00.