ikonka mieszkanie opole Mieszkanie


Umowa najmu lokalu mieszkalnego jest znacznie mniej skomplikowana niż umowa kupna/sprzedaży. Warto jednak poświęcić chwilę na jej przygotowanie, bądź znalezienie odpowiedniego wzorca, aby mieć pewność, że dobrze chroni nasze interesy. Ryzyko podejmuje zarówno najemca, jak i właściciel mieszkania. Poniżej kilka wskazówek, jak przygotować umowę.

W umowie najmu powinny znaleźć się następujące elementy:

1. Dane osób zawierających umowę,

2. Opis przedmiotu umowy,

3. Wysokość opłat i terminy ich uiszczania,

4. Czas trwania umowy oraz warunki wypowiedzenia,

5. Prawa i obowiązki stron,

6. Wysokość i sposób rozliczania kaucji.