ikonka FAQ


 

Nie znam jeszcze numeru dyplomu licencjata?

Kandydaci na drugi stopień, którzy nie znają numeru dyplomu (są w trakcie obrony pracy licencjackiej), proszeni są o wpisywanie fikcyjnego numeru  „-1”. Po obronie pracy proszę wpisać prawidłowy numer dyplomu.

Kandydat błędnie określił rodzaj matury lub podał przedmioty maturalne?

Jeśli kandydat błędnie określił rodzaj matury na “nową” a zdawał starą i omyłka wyjdzie na jaw po 11 lipca br., to kandydat nie ma szans w tej rekrutacji. Powinien ten fakt zgłosić odpowiedniej komisji rekrutacyjnej.

Jeśli kandydat błędnie określił przedmioty maturalne, to może je poprawić w trakcie trwania rejestracji na dany kierunek, jednak wcześniej powinien wyrejestrować się ze studiów na których wybrał błędny egzamin i po jego poprawieniu zarejestrować jeszcze raz.

Ile wynosi i gdzie mam wpłacić opłatę rekrutacyjną?

Opłata rekrutacyjna wynosi 85,00 PLN za każdy wybrany kierunek.

Wpłaty dokonywane są na konto bankowe kandydata wygenerowane po zakończeniu rejestracji w internecie.

Konto do wpłaty jest inne dla każdego kandydata. Końcowe 11 cyfr to numer PESEL kandydata.

W celu uniknięcia problemów prosimy o nie dokonywanie wpłat na inne konta uczelni.

Opłatę rekrutacyjną (na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata podczas rejestracji) można wpłacić

w bankach (informacja o wpłacie pojawi się w ciągu 48 godzin na stronie kandydata).

W przypadku stwierdzenia braku informacji o wpłacie proszę reklamacje zgłaszać osobiście w kwesturze.

Plac Kopernika 11a, Collegium Minus, pok. 11 lub 12c.

Jakie przedmioty są wymagane na konkretny kierunek?

Wszelkie informacje dotyczące szczegółowych zasad rekrutacji (wymaganych przedmiotów, sposobów naliczania punktów rankingowych itp.) są umieszczone w Informatorze elektronicznym. Dostęp do informatora za pomocą opcji umieszczonych po lewej stronie w części Katalog.