rekrutacja pracowników ERASMUS+

rekrutacja pracowników ERASMUS+

Rekrutacja na wyjazdy pracownicze w ramach programu erasmus+ Read more W ramach dostępnej puli miejsc można starać się o stypendium na: 1.Wyjazd pracownika akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA). Wyjazd trwający około tygodnia (minimum 2 dni...
Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+

WYJAZDY STUDENCI Wyjazd na studia Wyjazd na praktykę WYJAZDY PRACOWNICY Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu Umowa Bilateralna ERASMUS+ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (ICE) Lata 2015-2017 Lata 2016-2018...
Additional recruitment for spring semester 2020/2021

Additional recruitment for spring semester 2020/2021

WYJAZDY STUDENCI Wyjazd na studia Wyjazd na praktykę WYJAZDY PRACOWNICY Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu Umowa Bilateralna ERASMUS+ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (ICE) Lata 2015-2017 Lata 2016-2018...
Student Dormitories – new rules of accommodation

Student Dormitories – new rules of accommodation

Student Dormitories – new rules of accommodation Dear Students!   Please check the new Resolution no 7/2020 of the Chancellor of the University of Opole on the return of students, Ph.D.candidates, and other persons to Student Dormitories of the University of...
Welcome to UO – survey results

Welcome to UO – survey results

Welcome to UO Survey results Read more The programme is co-financed by the European Social Fund in the framework of  Knowledge Education Development Operational Programme, non-competition project Increasing competencies of academic staff and institutions’ potential to...