Short-term students mobilities

within FORTHEM Alliance
Read more
image
EU LOGO
FORTHEM aims to open up new possibilities for students to travel and study in these different universities.
Between 27th October and 29th November 2020, students from all of the alliance universities are invited to apply for short-term mobility in 2021.
Two new possibilities are offered: collective or individual mobility.
More information you will find here:

More News

Erasmus: María from Spain

Erasmus: María from Spain

Today, María from Spain would like to tell us about her experience in Opole during Erasmus + Her name is María Cano Toro. She is from a village close to Málaga in Spain. María is 21 years old and she's been studying to become a teacher of children between 6 and 12...

Krótkoterminowe mobilności FORTHEM

Krótkoterminowe mobilności FORTHEM

FORTHEM ma na celu stworzenie studentom nowych możliwości podróżowania i studiowania na różnych uczelniach. Od 27 października do 29 listopada 2020 zachęcamy studentów wszystkich uniwersytetów należących do konsorcjum do ubiegania się o mobilność krótkoterminową w...

Erasmus+ – przedłużona rekrutacja dla pracowników

Erasmus+ – przedłużona rekrutacja dla pracowników

Szanowni Państwo,z uwagi na panującą sytuację epidemiczną i system pracy zdalnej, który może utrudniać pracownikom Uniwersytetu Opolskiego złożenie aplikacji w rekrutacji na wyjazd w ramach Programu Erasmus+, oraz z uwagi na docierające do Biura Nauki i Obsługi...