Solidarni z Białorusią – stypendium dla studentów z Białorusi

Drodzy Studenci!

 

Z radością informujemy, iż na Uniwersytecie Opolskim w ramach programu „Solidarni z Białorusią – studenci” będzie przyznane stypendium dla 3 studentów pierwszego roku studiów.

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do programu jest obywatelstwo białoruskie oraz brak innych przyznanych przez NAWA stypendiów.

Wniosek o przyznanie stypendium należy przesłać na hello@uni.opole.pl do 22 października, godz. 12.00.  Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 23.10.2020.

 
Kryterium wyboru stypendystów: średnia ocena ze świadectwa maturalnego – dla studentów I stopnia;  średnia ważona ze studiów I stopnia – dla studentów II stopnia.

Jeśli  w rankingu znajdą się dwie lub więcej osób z jednakową średnią oceną, pod uwagę będą brane wyniki z poprzedniego etapu rekrutacji, wg. punktów ujednoliconych  przyznanych w procesie rekrutacji.

Program „Solidarni z Białorusią – studenci”, ogłoszony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, skierowany jest do studentów I roku studiów w języku polskim, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, prowadzonych w trybie stacjonarnym. Stypendium przyznane będzie na 10 miesięcy w roku akademickim 2020/2021 i polegać będzie na:

– zwolnieniu z opłat za kształcenie w roku akademickim 2020/2021

– comiesięcznej wypłacie stypendium w kwocie 1250 zł na I stopniu studiów / 1500 zł na II stopniu studiów.

 

Pobierz wniosek

23.10.2020 – Wyniki naboru

Więcej aktualności

Urząd do Spraw Cudzoziemców – kolejne rozwiązania

Urząd do Spraw Cudzoziemców – kolejne rozwiązania

Drodzy Studenci!   Rada Ministrów w ramach rozszerzenia tzw. tarczy antykryzysowej przyjęła 7 kwietnia 2020 r. projekt kolejnej ustawy mającej na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2. Zakłada on m.in. przedłużenie legalnego pobytu...

List do studentów zagranicznych

List do studentów zagranicznych

List do studentów zagranicznych od Prof. dr hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza,sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Szanowni zagraniczni studenci, Wyjechaliście ze swoich krajów, rozstaliście się z rodzinami i przyjaciółmi, żeby studiować za...