'Through y/our eyes'

Read moreGallery

‘Thorugh  y/our eyes’ – a workshop for high school pupils from Nysa

On Friday, November 30, 2018, a group of highschool students from Nysa together with their teachers visited the University of Opole. Emil Godlewski High School hosts students from Ukraine and Kazakhstan for the first time in the history, and the school thought it would be a good idea to expose the pupils to the Intercultural workshop organized by the group of international students of the UO.

The group of Master of Liberal Arts induction class prepared the workshop entitled ‘Through y/our eyes’ based on two exercises. The first being the assumption game – where the participants had to guess different things about our students coming from Egypt, Georgia, Russia, Spain, Tunisia, Turkey or Malaysia, among others. The workshop involves the immediate contact with the other and reflexivity about attributing different characteristics based on very limited information.

The second part was of the open library format, where the pupils were able to interact with the foreign students of the UO: Iskander Mindiiarov, Eyuphan Sablali, Dilara Dincer, Ali Omarov, Nuria Berzal Diez, Salem Ben Khaled, Norfarahin Jasin, Aysun Zobur, Albdelahmad Ely and Nijat Alijev. The class and the workshop was supervised by dr. Michał Wanke and took place at the Institute of Sociology in Collegium Civitas.

‘W two/ich oczach’ – warsztat dla uczniów ze szkoły w Nysie

W piątek, 30. listopada 2018 r. grupa uczniów z Nysy odwiedziła Uniwersytet Opolski wraz ze swoimi nauczycielami. Zespół Szkół imienia Emila Godlewskiego mierzy się z nową sytuacją związaną z tym, że do szkoły uczęszczają uczniowie z Ukrainy i Kazachstanu poraz pierwszy w historii szkoły. W związku z tym, szkoła zdecydowała się skonfrontować uczniów z warsztatami międzykulturowymi, które zorganizowała grupa studentów międzynarodowych UO.

Grupa studentów kursu Induction z programu Master of Liberal Arts przygotowała zajęcia zatytułowane “W two/ich oczach” opartą na dwóch ćwiczeniach. Pierwsze z nich to gra założeń – gdzie uczestnicy zgadują różne cechy naszych studentów pochodzących z Egiptu, Gruzji, Rosji, Hiszpanii, Tunezji, Turcji czy Malezji, między innymi. Warsztat opiera się na bezpośrednim kontakcie z innym i budowaniu refleksyjności dotyczącej przy ocenianiu innych przy bardzo ograniczonych informacjach.

Druga część była oparta na wzorze otwartej biblioteki, gdzie uczniowie mieli sposobność rozmawiać z zagranicznymi studentami UO: Iskanderem Mindiiarovem, Eyuphanem Sablalim, Dilarą Dincer, Alim Omarovem, Nurią Berzal Diez, Salemem Ben Khaledem, Norfarahin Jasin, Aysun Zobur, Albdelahmadem Elym i Nijatem Alijevem. Kurs i warsztat prowadzone są pod opieką dr. Michała Wanke w Instytutcie Socjologii, w Collegium Civitas.

Gallery

More News

Volunteer placement

Dear Students, This year, from 12 July to 12 August, the University of Opole is hosting about 70 students from Taiwan, China, and Kazakhstan -  participants of the Summer University 2019 programme. We are very excited and concerned at the same time, as we have...

The second edition of Flavours of the World

The programme is co-financed by the European Social Fund in the framework of  Knowledge Education Development Operational Programme, non-competition project Increasing competencies of academic staff and institutions’ potential to receive people from abroad – Welcome...

Persian Cultural Night at UO

Persian Night at the Faculty of Psychology On Thursday, May 30, 2019 the University of Opole hosted the Persian Cultural Night, organised by the students and professors from the Mazandaran University in Iran, visiting UO within the Key Action 107 of the Erasmus+...