'Through y/our eyes'

Read moreGallery

‘Thorugh  y/our eyes’ – a workshop for high school pupils from Nysa

On Friday, November 30, 2018, a group of highschool students from Nysa together with their teachers visited the University of Opole. Emil Godlewski High School hosts students from Ukraine and Kazakhstan for the first time in the history, and the school thought it would be a good idea to expose the pupils to the Intercultural workshop organized by the group of international students of the UO.

The group of Master of Liberal Arts induction class prepared the workshop entitled ‘Through y/our eyes’ based on two exercises. The first being the assumption game – where the participants had to guess different things about our students coming from Egypt, Georgia, Russia, Spain, Tunisia, Turkey or Malaysia, among others. The workshop involves the immediate contact with the other and reflexivity about attributing different characteristics based on very limited information.

The second part was of the open library format, where the pupils were able to interact with the foreign students of the UO: Iskander Mindiiarov, Eyuphan Sablali, Dilara Dincer, Ali Omarov, Nuria Berzal Diez, Salem Ben Khaled, Norfarahin Jasin, Aysun Zobur, Albdelahmad Ely and Nijat Alijev. The class and the workshop was supervised by dr. Michał Wanke and took place at the Institute of Sociology in Collegium Civitas.

‘W two/ich oczach’ – warsztat dla uczniów ze szkoły w Nysie

W piątek, 30. listopada 2018 r. grupa uczniów z Nysy odwiedziła Uniwersytet Opolski wraz ze swoimi nauczycielami. Zespół Szkół imienia Emila Godlewskiego mierzy się z nową sytuacją związaną z tym, że do szkoły uczęszczają uczniowie z Ukrainy i Kazachstanu poraz pierwszy w historii szkoły. W związku z tym, szkoła zdecydowała się skonfrontować uczniów z warsztatami międzykulturowymi, które zorganizowała grupa studentów międzynarodowych UO.

Grupa studentów kursu Induction z programu Master of Liberal Arts przygotowała zajęcia zatytułowane “W two/ich oczach” opartą na dwóch ćwiczeniach. Pierwsze z nich to gra założeń – gdzie uczestnicy zgadują różne cechy naszych studentów pochodzących z Egiptu, Gruzji, Rosji, Hiszpanii, Tunezji, Turcji czy Malezji, między innymi. Warsztat opiera się na bezpośrednim kontakcie z innym i budowaniu refleksyjności dotyczącej przy ocenianiu innych przy bardzo ograniczonych informacjach.

Druga część była oparta na wzorze otwartej biblioteki, gdzie uczniowie mieli sposobność rozmawiać z zagranicznymi studentami UO: Iskanderem Mindiiarovem, Eyuphanem Sablalim, Dilarą Dincer, Alim Omarovem, Nurią Berzal Diez, Salemem Ben Khaledem, Norfarahin Jasin, Aysun Zobur, Albdelahmadem Elym i Nijatem Alijevem. Kurs i warsztat prowadzone są pod opieką dr. Michała Wanke w Instytutcie Socjologii, w Collegium Civitas.

Gallery

More News

Christmas without borders

Christmas Meeting Faculty of TheologyChristmas Without Borders This event was organized under the patronage of the Bishop of Opole in close cooperation with the Opole Technical University, University of Opole, and the city of Opole.  The meeting took place on December...

Christmas Market at UO

Christmas Fair University of OpoleDear Students! We would like to invite you all to the Christmas Fair at our Univeristy.Join us for some hot tea, coffee, and bbq dishes, on December 17, 2018  at 12 pm in front of the Student Culture Centre. During the event you will...

Indonesian delegation at UO

On Thursday, 13 December 2018 the University of Opole will host a delegation of Brawijaya University, Indonesia. 13 Vice Deans and five administrative staff members headed by Dr. Sihabudin, S.H., M.H., Vice Rector for Administration and Finance of the University will...