Workshop dedicated to Roma in Poland and Slovakia

Dear students,

We invite you to attend the workshop dedicated to Roma in Poland and SLOVAKIA, that will be held at the Institute of Sociology on Wednesday, November, 22, by Lukasz Walkowiak, a sociology MA student.

It will take place at 12 p.m. in room 119 in Collegium Civitas. Come and take your friends with you. We will also have special guests – sociology students from Kazakhstan, who came here to get familiar with the Polish system of education and achievements in the area of sociological research.

 

Drodzy studenci,

Serdecznie zapraszamy Was na warsztaty poświęcone Romom w Polsce i na Słowacji. Warsztaty odbędą się w Instytucie Socjologii w środę, 22 listopada o godzinie 12 w sali 119 w Collegium Civitas. Prowadzącym warsztaty będzie student Socjologii naszego Uniwersytetu, Łukasz Walkowiak.

Nie zabraknie także wyjątkowych gości. W warsztatach wezmą udział także studentki Socjologii z Kazachstanu, które przyjechały do Polski aby zapoznać się z naszymi osiągnięciami badawczymi na tym polu, a także polskim systemem edukacji.

 

A business trip to Mazar-i-Sharif

A business trip to Mazar-i-Sharif

A group of faculty and staff members of the University of Opole have recently visited Taj University in Mazar-i-Sharif in Afghanistan. Mazar-i-Sharif  Dr. Michał Wanke, coordinator of the Office for International Study Programmes, dr. Marek Korzeniowski, the deputy...

Namedy Workshop 2018

Namedy Workshop 2018

Arts Based Reserach A group of students of social sciences from the University of Opole practiced conducting research based on art (art based research) analyzing the conceptual work of art students and attitudes towards the idea of ​​the project Kunst in Park...

Regular Measures

Regular Measures

Alessandro Bosetti Performance Dear Students, Do you have plans for today's evening? The Contemporary Art Gallery has a great offer for you. We would like to invite you to the performance entiltled Regular Measures that will take place on June 15 at 9 pm at the...