Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby Centrum Zarządzania Projektami Uniwersytetu Opolskiego

Numer sprawy: D/10/2016

Materiały promocyjne będą wykorzystane do projektu „Biuro Wspierania Integracji – Etap II”

Szczegóły znajdują się na stronie Zamówień Publicznych Uniwersytetu Opolskiego:
http://zamowienia.uni.opole.pl/zamowienia.php?id=976