Kandydat powinien się zgłosić osobiście z dowodem tożsamości i dowodem wpłaty w kwesturze.
Plac Kopernika 11, Collegium Minus, pok. 11 lub 12c.