Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego


Działania podejmowane przez ACK:

  • pomoc w poszukiwaniu pracy w Polsce i za granicą oraz staży i praktyk;
  • organizacja szkoleń i warsztatów dotyczących m.in. metod poszukiwania pracy i aplikowania o pracę;
  • prowadzenie monitoringu karier zawodowych absolwentów UO;
  • organizacja Giełdy Pracy i innych imprez dotyczących rynku pracy;
  • doradztwo personalne i pomoc psychologiczna;
  • organizacja praktyk dodatkowych (nieobowiązkowych).

 

Chciałbyś skorzystać z którejś z usług powyżej, lecz nie wiesz jak to zrobić?

Skontaktuj się z nami!